Ta strona wykorzystuje pliki cookie do analizowania ruchu i mierzenia skuteczności reklam.
Dowiedz się więcej ZGODA


Jak poprawnie zgłosić projekt w ramach budżetu obywatelskiego

Dodano: 6 czerwca 2018; Jeszcze przez ponad miesiąc można zgłaszać projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Jak to skutecznie zrobić i na co można pozyskać pieniądze?

Po zeszłorocznych kontrowersjach wokół realizacji Budżetu Obywatelskiego, a nawet – nie bójmy się użyć określenia „porażce” projektu – Urząd Gminy Góra Kalwaria zmienił i doprecyzował zasady dotyczące zgłaszania projektów. Wiele z nich jest obiecujących. Dowiedz się, jak zgłosić projekt w ramach BO, by miał on szansę na realizację.

Zgłaszaj projekty „krótkodystansowe”. W tym roku można zgłaszać projekty, które są możliwe do zrealizowania w 2019 roku – i tylko w tym roku! To znaczy, że nie będą brane pod uwagę wnioski, o których z góry wiadomo, że ich realizacja wymaga co najmniej kilku lat działań.

Trzymaj się tematu. Sprecyzowano obszary, których mają dotyczyć projekty. Są to:
- budowa, modernizacja, remont lub uzupełnienie elementu infrastruktury miejskiej,
- działanie na rzecz poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,
- działanie o charakterze prospołecznym, rekreacyjnym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Ważne: Efekty zrealizowanego projektu muszą także być dostępne dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie.

Nie zatrzymuj się w połowie drogi. Nowe zasady wykluczają projekty będące wyłącznie dokumentacją projektową lub będące elementem realizacji innego projektu. Te zapisy to także konsekwencja poprzednich edycji BO, kiedy to mieszkańcy opowiedzieli się za kontynuowaniem nakładów na renowację skarpy oraz za zmianą koncepcji przebudowy placu między ratuszem a kościołem „na górce” – tak, aby przewidywała budowę miejskiej fontanny. Tymczasem pomysł na przebudowę placu kończył się na sporządzeniu projektu przebudowy fontanny, ale już nie uwzględniał jej wykonania.

Lepsze jest wrogiem dobrego. Nie można naruszać obowiązującego prawa, w tym także planów miejscowych, przyjętych strategii czy projektów już realizowanych przez gminę lub jej jednostki.

Mniejszy nie znaczy gorszy. Wcześniejsze zasady premiowały duże, ogólnomiejskie projekty. W obecnej edycji stworzono możliwość realizowania projektu „na innych nieruchomościach, dla których Gmina na mocy zgody Właściciela, może realizować wnioskowane zadanie”. Ten zapis odnosi się zapewne do projektów „miękkich”, a nie infrastrukturalnych. Jeśli więc chcesz zorganizować dla mieszkańców Góry Kalwarii koncert lub na przykład pokaz na terenie swojej nieruchomości – obecne zasady dają taką możliwość.

Kto decyduje? W tym roku o zakwalifikowaniu projektu do fazy głosowania decydować będą - oprócz urzędników – także przedstawiciele mieszkańców. Do 30 maja można było zgłaszać swoje kandydatury na członków komisji.

Zmniejszono wymaganą liczbę osób popierających projekt - teraz wystarczy zebrać podpisy 15 mieszkańców miasta.

Jedna osoba może złożyć wiele projektów, zaś pomysłodawcą może być nawet osoba niepełnoletnia, konieczne jest tylko, aby w dniu złożenia projektu miała ukończone 16 lat i załączyła zgodę swojego opiekuna prawnego.

Ile można wydać? Do rozdysponowania jest taka sama kwota, jak w poprzednich edycjach, czyli 400 000 zł. Nowością jest to, że na projekt „infrastrukturalny”, czyli realizujący budowę, modernizację, remont lub uzupełnienie miejskiej infrastruktury, będzie można będzie przeznaczyć 100 000 zł, natomiast na projekt z pozostałych obszarów - 50.000 zł.

Do kiedy się zgłaszać? Zgłoszeń można dokonywać o okresie od 28 maja do 12 lipca 2018 roku za pomocą formularza (można go pobrać TUTAJ) wysłanego mailem na adres: obywatelski@gorakalwaria.pl lub w formie papierowej w kancelarii urzędu.

Na początku lipca komisja ogłosi, które projekty spełniają kryteria i mogą być dopuszczone do głosowania. Głosowanie odbędzie się od 8 do 23 sierpnia.

Zwycięskie projekty poznamy 2 września.

Aleksandra Górecka
Dodaj swój komentarz

Imię (pseudonim):

Treść:

Komentarze (1)

.

Data: 6 czerwca 2018, 19:18 \"W tym roku można zgłaszać projekty, które są możliwe do zrealizowania w 2019 roku \"

Proponuję kibel to chyba jest możliwe do zrealizowania.